Lawinegevaar in de Kamer: deze wetten worden nog op de valreep goedgekeurd

0
20

Lawinegevaar in de Kamer: deze wetten worden nog op de valreep goedgekeurd

De afronding van betalingen is gisteren goedgekeurd.

Goedkopere e-books, een eed voor bankiers of sneller alimentatiegeld. Een tsunami aan nieuwe wetten worden dezer dagen op de valreep goedgekeurd, vaak met rechtstreekse impact op de burger.

‘Uit de echt gescheiden.’ Dat staat vaak in officiële documenten van personen wiens huwelijk spaak liep. Bij burgers die hun levenspartner verloren, wordt dat ‘weduwe’ of …

‘Uit de echt gescheiden.’ Dat staat vaak in officiële documenten van personen wiens huwelijk spaak liep. Bij burgers die hun levenspartner verloren, wordt dat ‘weduwe’ of ‘weduwnaar’. Vele ervaren dat als stigmatiserend.

Binnenkort komt daar verandering in. Vanochtend keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een wet goed die het mogelijk maakt om die status opnieuw in het neutrale ‘ongehuwd’ te veranderen. Onder meer de liberalen, de N-VA en de socialisten stemden voor, CD&V was tegen.

De maatregel is de laatste in een reeks nieuwe wetten die op dit moment in hoog tempo door het parlement worden gejaagd. Wegens gebrek aan een volwaardige regering gebeurt dat vaak met een geïmproviseerde meerderheid.

Er zitten erg gewichtige wetten bij, zoals de goedkeuring van het steunmechanisme voor gascentrales. Maar vele, vaak kleinere, maatregelen hebben rechtstreeks impact op de burger. Vandaag en de komende weken gaat het parlement nog door met stemmingen.

Lagere btw op e-books, digitale kranten en (elektrische) fietsen

Lawinegevaar in de Kamer: deze wetten worden nog op de valreep goedgekeurd

Foto: fotolia

Papieren kranten zijn vrijgesteld van btw, maar dat gold niet voor digitale. Het nultarief is nu ook daarop van toepassing. Daarnaast werd de btw verlaagd op elektronische boeken van 21 naar 6 procent, even hoog als dat voor papieren boeken.

Tegelijk werd ook een PS-wetsvoorstel goedgekeurd dat de btw op de aankoop van een fiets, elektrisch of niet, verlaagt van 21 naar 6 procent. De PS voegt evenwel toe dat de Europese Commissie voor die maatregel nog haar toestemming moet geven.

Een eed voor bankiers

Wie begint als medewerker bij kredietinstellingen, moet voortaan een persoonlijke engagementsverklaring afleggen dat zij of hij de heersende deontologische normen zal naleven. De wet bepaalt ook dat de financiële sector zelf een deontologische code opstelt, waarvan de naleving gebeurt via een tuchtrechtelijke regeling.

Naar Nederlands model worden zo de bankiers onderworpen aan regels gelijkaardig aan die van dokters of advocaten. Bijna alle partijen stemden voor het groene voorstel, behalve de N-VA. Bij monde van Febelfin heeft de financiële sector veel kritiek op de regeling, onder meer omdat het voorstel banken zou discrimineren tegenover beursvennootschappen of financiële planners.

Gezinspensioen voor zelfstandigen met partner uit publieke sector

Wanneer een van beide partners van een koppel als ex-werknemer geen of weinig pensioeninkomsten heeft, kan die dat pensioen weigeren en vragen om het pensioen van de partner met een kwart te verhogen. Dat zogenaamde gezinspensioen wordt nu ook mogelijk voor zelfstandigen met een (oud-)ambtenaar als partner.

Kmo’s niet langer bestraft voor laag loon bedrijfsleiders

Om te genieten van een verlaagde vennootschapsbelasting van twintig procent, moeten bedrijfsleiders minstens 45.000 euro verdienen. Dat werd door de huidige regering bij de hervorming van de vennootschapsbelasting bepaald. De maatregel moet vermijden dat bedrijfsleiders zich vooral laten uitbetalen via een eigen vennootschap.

Wie een lagere verloning voorziet, moet een boete van vijf procent betalen. De maatregel stootte op veel weerstand in Wallonië, waar de kmo’s gemiddeld kleiner zijn dan in Vlaanderen. Een wetsvoorstel van de PS werd gisteren goedgekeurd, waardoor de boete wegvalt voor bedrijven die niet aan de loonvereiste voldoen.

Belastingvermindering op rechtsbijstandverzekering

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, beschermt zich tegen de procedurekosten en de erelonen van de advocaat. Omdat de financiële drempel voor het afsluiten daarvan te hoog zou liggen, ijverde CD&V voor een belastingvermindering op de premies van zo’n verzekering.

De Kamercommissie keurde gisteren een belastingvermindering goed van veertig procent op maximaal 310 euro per jaar. De hoogste belastingvermindering voor het aanslagjaar 2020 zal dus 124 euro bedragen.

Afschaffing muntjes van een en twee eurocent

Bij een betaling in cash zullen winkels het totaalbedrag verplicht moeten afronden naar het dichtstbijzijnde getal van vijf eurocent, is gisteren beslist. Tot nu toe was dat optioneel. Op deze manier moet er minder gebruikgemaakt worden van de ‘rosse’ centjes, die wel nog een geldig betaalmiddel blijven. Vanaf 1 december treedt de regeling in werking.

Ivoorhandel aan banden gelegd

Lawinegevaar in de Kamer: deze wetten worden nog op de valreep goedgekeurd

Foto: afp

De straffen voor ivoorsmokkel worden, op voorstel van de N-VA, verhoogd. De in- en uitvoer van ruw ivoor wordt in principe volledig verboden. Dat geldt ook voor bewerkt ivoor, behalve enkele uitzonderingen. Zo kan het nog wel voor transacties tussen musea, als het ivoor dateert van voor 1947. Ook kan het voor voorwerpen van voor die datum die bestaan uit minder dan een vijfde ivoor.

Geen personenbelasting bij overdracht erfpacht

Heel wat gemeenten willen geen waardevolle sites zoals oude kloosters of schoolgebouwen verkopen, maar geven ze in erfpacht om ze te herbestemmen of te laten restaureren. Maar de prijs die bewoners kregen die de erfpacht wilden verkopen, was onderworpen aan de personenbelasting. Voor een gewone onroerende verkoop geldt dat niet. Een goedgekeurd wetsvoorstel van de N-VA trekt beide situaties nu gelijk.

Meer hulp bij uitblijven alimentatie

Wanneer bij een gescheiden koppel de betaling van alimentatiegeld uitblijft, kan de Dienst voor alimentatievorderingen sommen voorschieten. Maar dat geldt enkel wanneer de begunstigde maximaal 1.800 euro netto verdient. Dat plafond wordt op voorstel van CDH nu opgetrokken naar 2.200 euro. Zo zouden in totaal 11.000 kinderen onrechtstreeks beroep kunnen doen op de voorschotten.

Meer windmolens op de Noordzee

Lawinegevaar in de Kamer: deze wetten worden nog op de valreep goedgekeurd

Foto: belgaimage

Op de Noordzee moet tegen 2026 een extra windmolenpark staan van meer dan 280 vierkante kilometer, goed voor een vijfde van de Belgische stroombehoefte. In de Kamercommissie is gisteren een regeling goedgekeurd dat het project zal toewijzen aan het bedrijf dat de minste subsidies nodig heeft. Met die methode, die in de lijn ligt van openbare aanbestedingen, hoopt minister van Noordzee Philippe De Backer (Open VLD) geen overheidsgeld te moeten uitgeven.