Kan ik aandelen kopen voor mijn kleinkind?

0
19

Kan ik aandelen kopen voor mijn kleinkind?

Ik wil voor mijn kleinkinderen beleggen in aandelen. Maar er is een praktisch probleem: volgens de bank kan ik als grootouder geen effectenrekening openen op naam van mijn minderjarig kleinkind. Klopt …

Ik wil voor mijn kleinkinderen beleggen in aandelen. Maar er is een praktisch probleem: volgens de bank kan ik als grootouder geen effectenrekening openen op naam van mijn minderjarig kleinkind. Klopt dat?

F.W..

Wat uw bank zegt, klopt. Grootouders kunnen geen rekening openen op naam van een minderjarig kleinkind. Ouders kunnen als ‘wettelijke vertegenwoordiger’ wel een rekening openen voor hun kind maar kunnen u geen volmacht geven. Als grootouder kunt u dus eventueel wel een aandelenportefeuille schenken aan uw kleinkind op een rekening die door de ouders werd geopend maar daarna kunt u de portefeuille niet verder beheren.

‘Een oplossing is om op uw eigen naam een aandelenportefeuille te beheren en die via testament na te laten aan uw kleinkind’, zegt Pieter Haine van Bank Nagelmackers. ‘Erfdelen tot 12.500 euro per kleinkind zijn in het Vlaamse gewest vrijgesteld van erfbelasting. Samen met uw partner kunt tot 25.000 euro per kleinkind vrij van erfbelasting nalaten. Met een bewindsclausule kunt u ervoor zorgen dat de ouders na uw overlijden de portefeuille verder kunnen beheren tot uw kleinkind bijvoorbeeld 25 jaar is.’

Bij KBC kunt u derdenbeding koppelen aan een effectenrekening op uw naam. Daarin kunt u uw kleinkind aanduiden als begunstigde van uw effectenrekening. U kunt zelf de datum kiezen waarop de rekening wordt vrijgegeven aan uw kleinkind. Zolang kunt u de rekening zelf beheren. Overlijdt u voor de datum die voorzien is voor de vrijgave dan loopt het derdenbeding door. Uw erfgenamen kunnen dat niet herroepen. Qua erfbelasting gelden dezelfde regels als bij een toewijzing via testament.