Mag een gepensioneerde leraar bijverdienen als zelfstandige?

0
17

Mag een gepensioneerde leraar bijverdienen als zelfstandige?

Als leraar op rustpensioen ben ik nog actief als graficus in bijberoep. Hoeveel mag ik bijverdienen zonder mijn pensioen te verliezen? Moet ik dan ook sociale bijdragen betalen?

L.H.

Bent u minimum …

Als leraar op rustpensioen ben ik nog actief als graficus in bijberoep. Hoeveel mag ik bijverdienen zonder mijn pensioen te verliezen? Moet ik dan ook sociale bijdragen betalen?

L.H.

Bent u minimum 65 jaar of heeft u een loopbaan van 45 jaar achter de rug, dan mag u onbeperkt bijverdienen zonder gevolgen voor uw pensioen. Voldoet u niet aan één van deze twee voorwaarden, dan moet u uw inkomsten beperken. De grens voor 2019 ligt voor een zelfstandige bijverdienste op 6.538 euro. Voor wie nog minstens een kind ten laste heeft, bedraagt het plafond 9.807 euro. Men kijkt hiervoor naar uw nettobedrijfsinkomen. Dat is uw inkomen na aftrek van sociale lasten en bedrijfsonkosten.

Bij overschrijding van het plafond wordt uw pensioen met een gelijk percentage verminderd. Ligt uw inkomen bijvoorbeeld 35 procent boven de toegelaten grens dan moet u het jaar nadien 35 procent van uw pensioen terugbetalen. Bij een overschrijding met meer dan 100 procent moet u uw pensioen het jaar nadien volledig terugbetalen.

Als zelfstandige moet u zich aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Tot een netto jaarinkomen van 3.063,98 euro bent u vrijgesteld van sociale bijdragen. Boven deze grens betaalt u 14,70 procent van uw netto beroepsinkomen als sociale bijdragen. Voor een inkomen van bijvoorbeeld 5.000 euro komt dat overeen met een kwartaalbijdrage van 189,36 euro.