Zou een forse rentestijging ons land veel geld kosten?

0
21

Zou een forse rentestijging ons land veel geld kosten?

Archiefbeeld

Tien jaar na Lehman Brothers zijn er genoeg risico’s voor een nieuwe systeemcrisis. Wat zijn de gevolgen als de rente daardoor zou exploderen tot 5 % of 10 %? Zou de hoge staatsschuld ons dan veel …

Tien jaar na Lehman Brothers zijn er genoeg risico’s voor een nieuwe systeemcrisis. Wat zijn de gevolgen als de rente daardoor zou exploderen tot 5 % of 10 %? Zou de hoge staatsschuld ons dan veel geld kosten?

S.V.D.

‘De gemiddelde rente op onze staatsschuld ligt momenteel rond 2,2 %’, zegt Freddy Heylen, professor Macro economie aan de UGent. ‘De rente ligt vast, zodat een stijging van de marktrente ons niet meteen raakt. Naarmate we nieuwe schulden moeten aangaan om de bestaande leningen af lossen, doet een stijgende marktrente met enige vertraging ook de rente op onze staatsschuld oplopen. Bij een overheidsschuld van 460 miljard betekent ieder procentpunt rentestijging dat we 4,6 miljard meer aan interesten betalen. Dat is een dikke 400 euro per Belg.’ Stijgt de gemiddelde rente op de overheidsschuld tot 5 % dan stijgt de factuur van de rentelasten met 12,9 miljard, of met +/- 1.150 euro per Belg.’

‘Zolang er voor die extra rentelasten kan geleend worden, kost dit in eerste instantie niets aan de belastingbetaler maar vertraagt dit enkel het ritme van de schuldafbouw. Stijgt de gemiddelde rente op de staatsschuld heel sterk dan komen we in een ander verhaal terecht. Uitgaande van de huidige groei- en begrotingscijfers, treedt er vanaf een rente van +/- 4 % een sneeuwbaleffect in werking. Dat is een zichzelf voedend mechanisme van stijgende rentelasten en schulden. De regering kan dit proces enkel een halt toeroepen door het primair begrotingsoverschot te verhogen. Dwz: via hogere belastingen of lagere overheidsuitgaven. Bij een gemiddelde rente van 5 % moet ons primair overschot toenemen met 4,6 miljard euro (1 % van het BBP) om het sneeuwbaleffect te stoppen. Dat komt overeen met een besparing van een dikke 400 euro per Belg.’