Welk beroep moet u kiezen om meer geld in uw portefeuille te krijgen?

0
10

Welk beroep moet u kiezen om meer geld in uw portefeuille te krijgen?

Welk beroep moet u kiezen om meer geld in uw portefeuille te krijgen?

Proficiat! U hebt een kans op de twee om maandelijks meer te verdienen dan 3.053 euro bruto. Met welk beroepsprofiel maakt u kans op een hoger loon dan gemiddeld? En in welke sectoren verdient u het minst?

De Belgen hebben niet de reputatie om spontaan en openlijk over de hoogte van hun loon te communiceren. Maar anoniem willen we wel het een en ander kwijt. Zo hebben 95.000 werknemers meegedaan aan de …

De Belgen hebben niet de reputatie om spontaan en openlijk over de hoogte van hun loon te communiceren. Maar anoniem willen we wel het een en ander kwijt. Zo hebben 95.000 werknemers meegedaan aan de nationale loonenquête, en op basis van hun antwoorden heeft Statbel, het statistische bureau van de federale overheidsdienst Economie, de loonkaart van België getekend.

Opgelet, alle bedragen uit deze enquête slaan op het brutomaandloon van iemand met een voltijds contract; weerkerende premies, zoals bij nachtwerk, zijn hierin inbegrepen, maar uitzonderlijke zaken als dubbel vakantiegeld of de dertiende maand niet. Goed om weten: de enquête werd afgenomen in oktober 2016.

Gemiddeld: 3.489 euro

Het is verleidelijk om uw persoonlijke loon in de eerste plaats tegen dit algemene gemiddelde af te wegen. Maar er zijn nog andere parameters om uw eigen loonsituatie scherp te stellen.

Zo kunt u naar de mediaan van alle lonen kijken. Die ligt lager, op 3.053 euro. Concreet: de helft van alle werknemers verdient meer dan die 3.053, de helft minder. De mediaan ligt lager dan het gemiddelde loon omdat dat gemiddelde bedrag wordt opgetrokken door de allerhoogste lonen.

Hoogste 10%: 5.381 euro

Tien procent van de werknemers behoort tot de categorie van de grootverdieners. Zij krijgen elke maand minstens 5.381 euro op hun rekening.

Voor een op de vijf (20 procent) van de werknemers ligt het maandloon op minimaal 4.285 euro.

Laagste 10%: 2.233 euro

Het verschil met de werknemers onder aan de loonladder is groot. Zo moet 10 procent van de werknemers het stellen met een loon dat lager ligt dan 2.233 euro.

Voor een op de vijf (20 procent) ligt het maandloon beneden 2.463 euro.

Directeur: 9.578 euro

Jobs met een grote verantwoordelijkheid en complexe functies garanderen een hoger loon. Het is dan ook weinig verrassend dat bedrijfsdirecteurs boven aan de lijst staan, met een gemiddeld loon van 9.578 euro. Daarmee verdient een directeur 175 procent meer dan het gemiddelde nationale maandloon.

Ook IT-managers verdienen meer dan 100 procent (of het dubbele) van het gewone loongemiddelde.

De top tien van best betaalde beroepen wordt afgesloten met ingenieurs en juristen, die ongeveer de helft meer verdienen dan gemiddeld.

Kelner: 2.201 euro

Aan de onderkant van de loonlijst staan beroepen in de horeca. Kelners en barmannen verdienen gemiddeld een maandloon van 2.201 euro, dat is 37 procent minder dan het nationale gemiddelde.

Anders gezegd: kelners moeten ruim vier maanden werken om de maandwedde van een directeur van een grote onderneming te bekomen.

Ook het loon van kappers en schoonheidsspecialisten, huishoudelijke hulpen en schoonmakers, kassiers en ticketverkopers ligt minstens een derde onder het nationale gemiddelde.

Welk beroep moet u kiezen om meer geld in uw portefeuille te krijgen?

Foto: ds

Petrochemie: 5.356 euro

De sector waar de werknemers het meest verdienen is, met voorsprong, de petrochemische nijverheid. Hier ligt het loon op gemiddeld 5.356 euro per maand. dat is de helft boven het nationaal gemiddelde.

Andere sectoren die hun personeel flink betalen, zijn de accountkantoren, banken en verzekeringen, de farmasector en de luchtvaartindustrie.

Horeca: 2.502 euro

Omgekeerd zijn de laagste lonen voor rekening van de horeca (gemiddeld 2.502 euro), het toerisme en de detailhandel.

Loonkloof wordt kleiner

De loonenquête leert voorts dat het verschil in loon tussen (voltijds werkende) vrouwen en mannen nog altijd bestaat, maar wel kleiner wordt. In 2016 verdienden vrouwen gemiddeld 5 procent minder dan mannen. In 2007 bedroeg de loonkloof nog 12 procent.

Hogere lonen vanaf 37 jaar

Ook de leeftijd blijft een belangrijke verklaring voor loonverschillen. Veel loonbarema’s zijn immers gebaseerd op anciënniteit.

Globaal verdienen 60-plussers meer dan het dubbele (+113 procent) van werknemers die jonger zijn dan 20 jaar. Die jongeren verdienen gemiddeld 39 procent van het nationale gemiddelde.

De kering ligt op de leeftijd van 37 jaar. Wie jonger is dan 37, verdient globaal genomen minder dan het nationaal gemiddelde, terwijl dat vanaf 37 jaar in regel een loon wordt dat hoger is dan gemiddeld.

Hoger diploma: hoger loon

Verder studeren biedt de beste garantie op een hoger salaris. Een diploma hoger onderwijs is daarvoor is beste formele bewijs.

Houders van een bachelordiploma verdienen 5 procent meer dan het Belgische gemiddelde en dit verschil loopt op tot 51 procent voor houders van een masterdiploma.

Omgekeerd: houders van een diploma secundair onderwijs verdienen 17 procent minder dan gemiddeld. Werknemers die maximaal het lager secundair onderwijs hebben afgerond, zien deze loonspanning toenemen tot 23 procent.

Pendelen naar Brussel loont

Wie in de hoofdstad werkt, maakt het meest kans op een hoog salaris. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen de lonen 17 procent boven het nationale cijfer. Ook de bedrijven in de regio’s grenzend aan de hoofdstad behoren over het algemeen tot de betere betalers.

Vanuit financieel oogpunt is het arrondissement Dinant de minst interessante plaats van tewerkstelling. Het salaris ligt er 24 procent onder het nationale gemiddelde. In Vlaanderen worden de laagste gemiddelde lonen uitbetaald in het arrondissement Veurne.