‘Ouders kiezen nu sneller kant van hun kind’

0
22

'Ouders kiezen nu sneller kant van hun kind'

Lieve Swinnen

Een restaurantuitbater uit Nieuwpoort is het excessieve gedrag van spelende kinderen genoeg geweest en laat hen niet meer binnen. ‘Het is de schuld van hun ouders,’ zegt hij. Kinderpsychiater Lieve Swinnen kan zich er iets bij voorstellen.

Vroeger waren de volwassenen de baas, en moesten kinderen luisteren. Nu is het omgekeerd: volwassenen luisteren nu naar de kinderen’, zegt kinderpsychiater Lieve Swinnen.

‘Leerkrachten en schooldirecteurs merken dit het meest: ze moeten nu veel voorzichtiger zijn met kritiek. Vroeger kozen ouders meteen de kant van de opvoeders, nu niet meer. Het is toch vaker van "Mijn kind, schoon kind". Mijn man is schooldirecteur. Onlangs was er een tochtdag op zijn school: 17 procent van de leerlingen bleef afwezig met een briefje van hun ouders.  Onze ouders zouden zo’n briefje nooit getekend hebben.’

Zegt u hiermee dat de brasseriehouder gelijk heeft, en dat kinderen lastiger of stouter zijn dan vroeger?
‘Nee, want ik ken de situatie niet en het zal wel een en-en-verhaal zijn. Misschien is hij niet zo soepel, en  er zal ook wel iets zijn misgelopen. Iedereen kent situaties, en ik zie ze ook in mijn praktijk, waarbij je denkt: amai, die kinderen mogen ook veel! Maar globaal gezien doen de meeste kinderen het goed en brengen de meeste ouders hun kinderen  waarden bij. Ik zou dus zeker niet veralgemenen.’

Stel dat sommige ouders minder streng zijn,  is dat dan slecht voor die kinderen?
‘Veel hangt af van het temperament van het kind. Sommige kinderen zijn zo gemakkelijk dat ze in alle omstandigheden goed opgroeien, welke stijl hun ouders ook hanteren. Andere zijn kwetsbaarder en hebben moeite om zichzelf bij te sturen. Als ze dan geen sturende ouders hebben, gaat het sneller mis. Maar het kan ook moeilijk lopen bij kinderen die wél strikte ouders hebben.’