Fordon NOx checker som lanserades av Borgmästaren i London

0
43

Borgmästaren i London, Sadiq Khan, har lanserat ett fordon scoring system, som tillåter förare att se hur mycket NOx-gaser sin dieselbil släpper ut under verkliga körförhållanden.

Online fordonet checker kommer att gå live i Höst och kommer att betygsätta bilar från A till H, där de sistnämnda är de mest förorenande, baserat “på väg” utsläpp testning.

Pjäsen, som nu prövats i både London och Paris, kommer att “sätta stopp för rök och speglar som har varit anställd i officiella utsläpp tester”, enligt Khan.

Bilar och lastbilar är för närvarande testas för utsläpp under laboratoriemässiga förhållanden, som har utnyttjats av vissa biltillverkare att på konstgjord väg lägre NOx-utsläpp.

Från och med September 2017, NEDC (New European Driving Cycle) test för nya bilar och lätta lastbilar kommer att ersättas med den Globala Harmoniserade Lätta Fordon testprocedur (WLTP). Det nya provet kommer fortfarande att vara lab-baserat, men kommer enligt uppgift att vara mer reflekterande av verkliga körförhållanden. Från September 2018, alla nya bilar måste uppfylla WLTP.

Lanseringen av online bil checker i oktober kommer att sammanfalla med införandet av T-Avgift, som kommer att kräva att alla bilar som registrerats före 2005 att betala en e extra £10 för att ange Londons Zon med trängselavgifter från och med den 23 oktober. Khan anser båda systemen kommer att hjälpa till att minska 9500 årliga dödsfall i staden kopplat till långvarig exponering för luftföroreningar.